Tag - kiểm tra siêu âm đường hàn

Tháng Mười Một 2016

Vinacontrol thực hiện kiểm định và siêu âm đường hàn trạm khí hóa than cho Prime

Được sự yêu cầu của Prime trung tâm kiểm định Vinacontrol đã tiến hành kiểm định an toàn và kiểm tra đường hàn bằng phương pháp siêu âm cho các trạm khí hóa than của tất cả các nhà máy Prime. Sau đây là một [...]