Tag - ohsas 18001

Tháng Ba 2016

Chứng nhận OHSAS 18001

1. Tổng quan về Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001: OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu [...]