Tag - quy chuẩn đá dăm

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp cát, đá dăm

1.Những sản phẩm cát, đá phải chứng nhận hợp quy  ? Theo quy định tại Thông tư 15 và quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD các sản phẩm cốt liệu lớn và cốt liệu nhỏ cho bê tông và vữa đều phải chứng nhận hợp quy. Cụ [...]