Tag - Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy sứ vệ sinh

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD quy định sản phẩm sứ vệ sinh đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng. Do đó các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm sứ vệ [...]