Tag - thang may

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy thang máy

Theo quy định của Cục An toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì thang máy cần phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2011/BLĐTBXH. 1. Vì sao thang máy cần chứng nhận hợp quy [...]