Tag - tiêu chuẩn haccp

Tháng Bảy 2017

7 nguyên tắc của tiêu chuẩn HACCP

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm, 7 nguyên [...]

Tháng Ba 2016

Chứng nhận HACCP

1.Tổng quan về HACCP: HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ [...]