Tag - ván sàn gỗ

Tháng Ba 2016

Chứng nhận hợp quy ván gỗ nhân tạo, ván MDF

Theo thông tư 15/2014/TT-BXD và Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD, các loại sản phẩm ván gỗ nhân tạo đều phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy. 1. Các loại ván gỗ nhân tạo nào phải chứng nhận hợp quy ? Các loại ván [...]