Thủ tục tư vấn ISO 9001

Thủ tục tư vấn ISO 9001

Thế nào là tư vấn ISO 9001 ? Theo quy định của ISO 17021 để có được chứng nhận ISO 9001 thì chúng ta phải có hai công việc phải làm. Thứ nhất là thực hiện tư vấn, hướng dẫn xây dựng ISO 9001, thứ hai là đánh giá chứng nhận

Như vậy công tác thực hiện tư vấn ISO 9001 như thế nào ? Tư vấn ISO 9001 chính là công việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng, chuẩn hóa quy trình ISO 9001 trong tổ chức của doanh nghiệp. Quá trình tư vấn ISO 9001 được thực hiện theo từng bước sau:

Giai đoạn 1: Chuyển bị dự án

 • Thành lập ban ISO, phân rõ quyền hạn trách nhiệm của thành viên
 • Đào tạo nhận thức chung về quản lý chất lượng
 • Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa kho bãi, chỉnh sữa tài liệu…

Giai đoạn 2: Xây dựng văn bản, tài liệu ISO

 • Viết tài liệu theo kế hoạch phân công
 • Xem xét bản thảo hệ thống tài liệu

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng và giám sát thực hiện

 • Tiến hành phê duyệt và phổ biến tài liệu để áp dụng
 • Cải tiến hệ thống tài liệu

Giai đoạn 4: Tiến hành đánh giá nội bộ

 • Đào tạo đánh giá viên nội bộ về ISO 9001
 • Tiến hành đánh giá nội bộ
 • Tiến hành khắc phục
 • Họp xem xét lảnh đạo về hệ thống quản lý ISO 9001

Giai đoạn 5: Giai đoạn đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001

Như vậy để thực hiện tư vấn một hệ thống ISO 9001 thì ta sẽ đi theo trình tự các bước trên.

Liên hệ Vinacontrol để biết rõ thêm về ISO 9001

 

 

Share this post

There are no comments yet