Tiêu chuẩn HACCP là gì ?

Tiêu chuẩn HACCP là gì ?

Tiêu chuẩn HACCP là gì ? HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”, hay “hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”. Đây là các nguyên tắc và phương pháp phân tích các mối nguy đối với an toàn thực phẩm do Ủy ban CODEX (tổ chức do FAO và WHO thành lập) phát triển. Trên nền tảng của các nguyên tắc này, các nước và khu vực đã phát triển các tiêu chuẩn HACCP phù hợp với yêu cầu quản lý của mình. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn HACCP được ban hành là TCVN 5603:1998 (tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 1 – 1969 của CODEX). Trong khu vực Châu Á còn có tiêu chuẩn HACCP Code:2003 của Australia.

Ai cần chứng nhận HACCPHACCP là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu. Đó là công cụ phân tích nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm. Do đó HACCP dành cho các lĩnh vực liên quan tới thực phẩm

Tổ chức nào có chức năng chứng nhận HACCP ? VINACONTROL là tổ chức có chức năng chứng nhận HACCP, VINACONTROL đã chứng nhận cho khoảng 200 khách hàng trên cả nước, các khách hàng mà VINACONTROL chứng nhận thường xuất khẩu thực phẩm sang các thị trường khó tính như Mỹ và EU.

Vì sao phải chứng nhận HACCP ? Vì các nguyên nhân sau:

  • Chứng tỏ được cam kết của mình với các đòi hỏi của luật định;
  • Gia tăng niềm tin của khách hàng, người bán lẻ, các cơ quan chính quyền;
  • Nâng cao thương hiệu và có tác dụng hỗ trợ khi có sự đánh giá của các cơ quan thẩm quyền hoặc các bên có quyền lợi liên quan khác
  •  Về mặt thị trường: Tăng năng lực bán hàng, chứng minh cho khách hàng thấy sản phẩm luôn đạt an toàn thực phẩm
  • Về mặt kinh tế: Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
  • Về mặt quản lý rủi ro: Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.

Share this post

There are no comments yet