Vinacontrol Cert được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy VLXD

Vinacontrol Cert được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy VLXD

Ngày 25 tháng 4 năm 2013, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 433/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (gọi tắt là Vinacontrol Cert) thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định số 1356/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận các sản phẩm, hàng hóa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD cho nhóm nghành Vật liệu xây dựng thay cho quyết định 433/QĐ-BXD.

Ngày 06 tháng 03 năm 2015, Bộ Xây dựng vừa ra quyết định bổ sung số 258/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol thực hiện chứng nhận thêm các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm Vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Như vậy, với các quyết định này Vinacontrol Cert hiện là đơn vị được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy cho 9 nhóm vật liệu xây dựng sau:

         1– Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm Clanhke xi măng và xi măng

         2– Chứng nhận hợp quy nhóm phụ gia Xi măng và Bê tông và vữa

        3 – Chứng nhận hợp quy nhóm gạch ốp lát, đá ốp lát

        4Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm VLXD chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC -U); Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm trên cơ sở gỗ

         5– Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe

         6– Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh: Xí xổm, xí bệt, chậu rửa

         7– Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ và cửa đi.

         8– Chứng nhận hợp quy nhóm sản phẩm vật liệu xây: Nhóm gạch rỗng đất sét nung và nhóm gạch đặc đất sét nung: Gạch Tuynel…., Nhóm gạch không nung: gạch Block bê tông, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông khí không chưng áp, bê tông bọt

         9-  Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (cát, đá dăm, sỏi, sỏi dăm, cát nghiền);

Với nhóm kính là nhóm cuối cùng của Quy chuẩn 16:2014/BXD theo tiến trình nộp hồ sơ thì vào tháng 12/2015 Vinacontrol Cert sẽ được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện.

Share this post

There are no comments yet