Cục An toàn chỉ định Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy thiết bị

Cục An toàn chỉ định Vinacontrol Cert chứng nhận hợp quy thiết bị

Ngày 22/01/2014 Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol Cert) được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chỉ định đánh giá cấp chứng nhận hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Theo quyết định này Vinacontrol Cert là đơn vị đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa sau:

  • Thiết bị nâng
  • Nồi hơi và thiết bị áp lực
  • Thang máy điện
  • Thiết bị điện cầm tay
  • Bộ lọc bụi

Xem chỉ định tại đây

Share this post

There are no comments yet