Vinacontrol cấp chứng chỉ hợp quy QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001:2015 cho công ty Tâm Chấn

Vinacontrol cấp chứng chỉ hợp quy QCVN 16:2014/BXD và ISO 9001:2015 cho công ty Tâm Chấn

Ngày 28/12/2016 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol (Vinacontrol Cert) đã ra quyết định cấp chứng nhận phù hợp Quy chuẩn của Bộ Xây dựng QCVN 16:2014/BXD và Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 cho sản phẩm Cửa kim loại (cửa thép chống cháy) của Công ty TNHH cửa chống cháy Tâm Chấn.

Cửa kim loại là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng có yêu cầu phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn  QCVN 16:2014/BXD của Bộ Xây dựng. Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá và cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD cho 10 nhóm sản phẩm trong tổng số 10 nhóm sản phẩm hàng hóa Vật liệu xây dựng.

Hop quy cua Tam Chan

 

ISO 9001 - Tam Chan

Share this post

There are no comments yet