Vinacontrol cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho công ty Vaserco

Vinacontrol cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho công ty Vaserco

Ngày 19/04/2017 Trung tâm chứng nhận Vinacontrol Cert đã ra quyết định cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty TNHH Phục vụ Hàng không và Thương mại Việt Nam (Vaserco). Có được thành công này là sự nỗ lực của cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Phục vụ Hàng không và Thương mại Việt Nam. Xin chúc mừng Công ty TNHH Phục vụ Hàng không và Thương mại Việt Nam.

ISO 9001-2015-Vaserco

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các đơn vị, tổ chức với mục tiêu sau:

  1. Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng
  2. Tăng năng suất lao động do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
  3. Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)
  4. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
  5. Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.
  6. Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.
  7. Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước
  8. Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
  9. Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Share this post

There are no comments yet