Vinacontrol đánh giá hợp chuẩn động cơ máy thủy cho DZIMA

Vinacontrol đánh giá hợp chuẩn động cơ máy thủy cho DZIMA

Ngày 09/09/2015 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng nhận Tiêu chuẩn TCVN 7111-3:2002 và TCVN 6718-3:2000 cho các động cơ thủy của Công ty DZIMA.

Đây là hình ảnh minh họa về đánh giá và chứng chỉ cấp:

11888008_936559173064506_2373912439079910407_n

tau-ca-vo-thep

chung-chi-tcvn-6718 chung-chi-tcvn-7111

Share this post

There are no comments yet