Tác giả: <span>huynam</span>

VINACONTROL là đơn vị đánh giá và cấp chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8389:2010 cho Khẩu trang y tế

Vinacontrol chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó kể từ ngày 01/01/2020 các sản phẩm thức […]

1. ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật […]

Bãi đỗ xe thông minh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng được xây dựng tại số 255 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, với diện tích 1.000 m2. Với khoản đầu tư từ ngân sách 28 tỷ đồng, bãi đỗ xe được xây dựng, lắp ghép theo công nghệ Nhật Bản, quy mô 6 […]

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. … ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng […]

Thời điểm áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018 Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng chính thức và thay thế ISO 22000:2005 vào ngày 19/06/2018. Như vậy sau ngày này tất cả các Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều được chứng nhận […]

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 […]

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng Tại sao công ty bạn […]

Khó khăn khi phải thay đổi thói quen. Để thay đổi nhứng thói quen cũ bằng những thói quen theo như những hoạch định chất lượng tốt hơn là một khó khăn đối với nhân viên do thường gặp trở ngại sức ì tâm lý không muốn thay đổi. Họ phải dành nhiều thời gian […]

Nội dung trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 bao gồm 10 yêu cầu để các doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống quản lý của mình