CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VINACONTROL

Sứ mệnh mang đến thành công cho khách hàng, cán bộ nhân viên và cổ đông là tiền đề để Vinacontrol CE kiên định với các phương châm:

CHUYÊN NGHIỆP – KHÁCH QUAN

NHANH GỌN – TIN CẬY

Để hiện thực hóa các phương châm này, VNCE cam kết:

  1. Phát huy thương hiệu, năng lực hơn 62 năm phát triển của VINACONTROL và nỗ lực phát triển một thương hiệu VNCE mạnh về dịch vụ chứng nhận, kiểm định và đào tạo huấn luyện;
  2. Thấu hiểu, thích ứng và thỏa mãn nhu cầu của tất cả khách hàng mà VNCE đã cam kết cung cấp dịch vụ (không kể loại hình sản phẩm, quy mô, vị trí địa lý, trình độ, chi phí và thời gian đáp ứng);
  3. Liên tục nâng cao năng lực của các đội ngũ nhân sự: chuyên gia đánh giá, giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, kiểm định viên, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ.
  4. Tuân thủ luật định và chế định liên quan;
  5. Tạo lập và phát triển các mối quan hệ tương hỗ với các đối tác trong và ngoài nước và với đội ngũ chuyên gia cộng tác viên;
  6. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tính công bằng và những xung đột tiềm ẩn về lợi ích khi thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý và sản phẩm, từ đó đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chứng nhận, kiểm định được thực hiện một cách độc lập, công bằng và không xung đột lợi ích.  
  7. Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục các hệ thống quản lý năng lực chứng nhận, kiểm định và đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế và quốc gia