VIETNAM CERT là đơn vị được Bộ LĐTBXH chỉ định chứng nhận hợp quy thang máy, thang cuốn. VIETNAM CERT giới thiệu các thủ tục chứng nhận như sau:

1. Chứng nhận Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn:

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thế nào là chứng nhận hợp quy thang máy: Là thực hiện đánh giá toàn bộ thang máy, đánh giá quá trình sản xuất thang máy và so sánh với quy chuẩn QCVN 02:2011/BLĐTBXH; quy chuẩn QCVN 26:2016/BLĐTBXH hoặc QCVN 32:2018/BLĐTBXH để đưa ra kết luận đạt hay không đạt và cấp giấy chứng nhận hợp quy thang máy.

2. Đối tượng chứng nhận hợp quy thang máy

Theo Quy chuẩn QCVN 02:2011/BLĐTBXH, QCVN 26:2016/BLĐTBXH và QCVN 32:2018/BLĐTBXH thì những đối tượng sau cần chứng nhận phù hợp quy chuẩn:

  • Các đơn vị sản xuất thang máy.
  • Các đơn vị nhập khẩu thang máy

Có 5 loại thang máy có quy định chứng nhận:

  • Thang máy chở người; thang máy bệnh viện; thang máy chở hàng kèm người và thang máy chở người kèm hàng (chứng nhận theo QCVN 02:2011/BLĐTBXH)
  • Thang máy không phòng máy (chứng nhận theo QCVN 26:2016/BLĐTBXH)
  • Thang máy gia đình (chứng nhận theo QCVN 32:2018/BLĐTBXH)

3. Quy chuẩn nào áp dụng với thang máy:

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 02:2011/BLĐTBXH; QCVN 26:2016/BLĐTBXH và QCVN 32:2018/BLĐTBXH là những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thang máy.

4. Vì sao phải chứng nhận hợp quy thang máy

Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư 08/2011/BLĐTBXH, QCVN 02:2011/BLĐTBXH, QCVN 26:2016/BLĐTBXH và QCVN 32:2018/BLĐTBXH qui định và các yêu cầu đặt ra khi chứng nhận hợp quy cho thang máy. Chứng nhận hợp quy cho thang máy nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị thang máy phải vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường.

5. Đơn vị nào cấp chứng nhận Hợp quy thang máy:

VIETNAM CERT là đơn vị được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy thang máy.

6. Quy trình chứng nhận hợp quy thang máy

Đánh giá, chứng nhận hợp quy thang máy

Có 3 phương thức chứng nhận hợp quy thang máy:

Phương thức 5: Chứng nhận cho những doanh nghiệp sản xuất thang máy trong nước

Phương thức 7 và 8: Chứng nhận cho lô thang máy nhập khẩu hoặc từng cây thang máy nhập khẩu và lắp đặt trong nước.

Quy trình chứng nhận như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận: Cung cấp cho VIETNAM CERT thông tin doanh nghiệp, thông tin sản phẩm, thiết bị

Bước 2: Đánh giá sơ bộ: Trước khi đánh giá chính thức, VIETNAM CERT sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ hồ sơ. Bao gồm hồ sơ hệ thống đảm bảo chất lượng; Hồ sơ lý lịch thiết bị

Bước 3: Đánh giá chính thức: VIETNAM CERT sẽ đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy sản xuất (PT5). Đánh giá hồ sơ nhập khẩu và thiết bị tại cảng hoặc kho hàng đối với thang máy nhập khẩu (PT7, PT8). Đánh giá hồ sơ và thang máy lắp đặt tại hiện trường đối với thang máy lắp đặt trong nước (PT8)

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ hợp quy. Việc thẩm xét được thực hiện tại văn phòng VIETNAM CERT

Bước 5: Cấp chứng chỉ hợp quy thang máy

7. Lý do chọn VIETNAM CERT để chứng nhận hợp quy thang máy

  • VIETNAM CERT có phòng thử nghiệm đầy đủ
  • VIETNAM CERT có kinh nghiệm và cung cấp nhiều dịch vụ giúp khách hàng thuận tiện và tiết kiệm chi phí thời gian. Các dịch vụ của VIETNAM CERT cung cấp như chứng nhận hợp quy; kiểm định thang máy; giám định thang máy
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy thang máy của VIETNAM CERT sẽ được hỗ trợ và ưu đãi khi sử dụng dịch vụ kiểm định an toàn và giám định hàng hóa
  • Là đơn vị được chỉ định trực tiếp từ Cục An toàn- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
  • Giá thành tốt, thủ tục nhanh chóng

>> Xem thêm: Các dịch vụ chứng nhận hợp quy của VIETNAM CERT

Quý khách hàng cần chứng nhận hợp quy thang máy hoặc cần tư vấn về thủ tục chứng nhận hợp quy, thủ tục nhập khẩu thang máy hãy liên hệ VIETNAM CERT

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *