This heading will be automatically generated by a theme

Danh sách chỉ định của Vinacontrol

I - CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol CE thực hiện kiểm định hệ thống điện, thiết bị điện có cấp điện áp từ 1 - 220 kV (xem chỉ định) Bộ Công thương chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) thực hiện kiểm định kỹ thuật an…