Danh sách chỉ định của Vinacontrol

No Comments

I – CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 1. Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol CE thực hiện kiểm định hệ thống điện, thiết bị điện có cấp điện áp từ 1 – 220 kV (xem chỉ định)

 2. Bộ Công thương chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các thiết bị máy móc thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương, (xem chỉ định)

 3. Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh và Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2017/QCVN (xem chỉ định)

 4. Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol đánh giá chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09/2015/BCT (xem chỉ định)

 5. Bộ Công thương chỉ định Vinacontrol CE thực hiện kiểm định hệ thống điện, thiết bị điện có cấp điện áp từ 1 – 35 kV (xem chỉ định)

 6. Bộ Công Thương công bố danh sách tổ chức thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng (theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN). Danh sách bao gồm các đơn vị Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Quảng Ninh, Vinacontrol Đà Nẵng, Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

 7. Bộ Công Thương quyết định chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (xem chỉ định)

II – CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Đo lường chất lượng công nhận Vinacontrol CE có đủ khả năng thử nghiệm trong lĩnh vực Điện – Điện tử- Cơ lý (xem tại đây)

 2. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol CE kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị y tế theo chỉ định số 1651/TĐC-ĐL (xem tại đây)

 3. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol CE kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị y tế theo chỉ định số 792/TĐC-ĐL (xem tại đây)

 4. Bộ Khoa học Công nghệ – Cục Bức xạ hạt nhân chỉ định Vinacontrol CE thực hiện Kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán Y tế , máy chụp cắt lớp vi tính CT-Scaner và thực hiện dịch vụ Kiểm xạ đối với tia X và tia gamma (xem chỉ định tại đây)

 5. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol Hải Phòng là tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành – chi tiết (xem tại đây)

 6. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol là tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo đối với Bể trụ đứng và Bể trụ ngang – chi tiết (xem tại đây)

 7. Bộ Khoa học và Công nghệ – Tổng cục Đo lường chất lượng chỉ định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh là tổ chức thực hiện việc thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành – chi tiết (xem tại đây)

III – CHỈ ĐỊNH BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG – BINH XÃ HỘI

 1. Bộ Lao động Thương binh Xã hội – Cục An toàn chỉ định Vinacontrol thực hiện chứng nhận hợp quy các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH theo chỉ định 275/QĐ-LĐTBXH ngày 11/03/2020 (xem chỉ định)

 2. Bộ Lao động Thương binh Xã hội – Cục An toàn chỉ định Vinacontrol thực hiện chứng nhận hợp quy các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội theo Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH theo chỉ định 617/QĐ-LĐTBXH ngày 02/05/2019(xem chỉ định)

 3. Bộ Lao động Thương binh Xã hội – Cục An toàn chỉ định Vinacontrol CE thực hiện kiểm định an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (xem tại đây)

 4. Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định Vinacontrol CE thực hiện đào tạo an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP (xem tại đây)

 5. Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội chỉ định Vinacontrol CE là đơn vị đào tạo An toàn lao động hạng A, đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (xem tại đây)

 6. Bộ Lao động Thương binh Xã hội – Cục An toàn chỉ định Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận hợp quy các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội (xem tại đây)

IV – CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổng Cục Thủy sản chỉ định Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận hợp quy chế phẩm sịnh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phù hợp QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT theo chỉ định số 2931/GCN-TCTS-KHCN&HTQT (xem chỉ định)

 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tổng Cục Thủy sản chỉ định Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản phù hợp QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT, QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT theo chỉ định số 2657/GCN-TCTS-KHCN&HTQT (xem chỉ định)

 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cục Thú y chỉ định Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm thuốc thú y phù hợp quy chuẩn QCVN 01-187:2018/BNNPTNT (xem tại đây)

 4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cục Chăn nuôi chỉ định Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP trong chăn nuôi (xem tại đây)

 5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Cục Chăn nuôi chỉ định Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi theo quy chuẩn QCVN 01-183:2016/BNNPTNT, quy chuẩn 01-78:2011/BNNPTNT và quy chuẩn 01-77:2011/BNNPTNT (xem tại đây)

V – CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG

 1. Bộ Xây dựng chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) là đơn vị thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hợp quy cho tất cả các nhóm vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD, xem chỉ định tại đây

 2. Bộ Xây dựng chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) là đơn vị thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hợp quy cho 10 nhóm vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD, xem chỉ định tại đây

 3. Bộ Xây dựng công nhận các phép thử cho phòng thử nghiệm LAS-XD 1457 của Vinacontrol, xem phạm vi công nhận tại đây

VI – CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ

 1. Bộ Y tế chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) thực hiện quan trắc môi trường lao động, xem chỉ định tại đây

VII – CHỈ ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 1. Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ định Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) thực hiện quan trắc môi trường theo chỉ định số 2859/QĐ-BTNMT ngày 11/11/2019, xem chỉ định tại đây

VINACONTROL

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 115 Trần Quốc Thảo, P. 7, Q.3, Hồ Chí Minh

Chi nhánh Đà Nẵng: 66 Võ Văn Tần, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0945.46.40.47 - 0987 165 589

Email: chnam@vnce.vn - huynamchu@gmail.com

CHỨNG NHẬN ISO

CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN-HỢP QUY

KIỂM ĐỊNH-KIỂM TRA

THỬ NGHIỆM-ĐÀO TẠO

Bài viết liên quan

Xem tất cả
No Comments

  Để lại bình luận